ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

มีปรัชญาของโรงเรียนว่า การศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนแบบให้เปล่า และเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอก
มีปรัชญาของโรงเรียนว่า การศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนแบบให้เปล่า และเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนทั้งปัญญาภายในและปัญญาภายนอก โดยผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข การไปดูงานของคณะครูโรงเรียนอนุบาลมณียาครั้งนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง หลายสิ่งที่เราทำแล้วแต่เลือนหายไป หลายสิ่งที่ทำแล้ว แต่ยังทำได้ไม่ดีพอ และหลายสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ การไปดูงานครั้งนี้ เป็นการปลุกให้ชาวมณียาตื่นขึ้นมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่เด็กๆอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป