สาระความรู้

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ Generation X

เป็นคนกลุ่มที่เกิดระหว่าง ปีพ.ศ. 2508-2519 มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น Baby Buster, Slacker เป็นกลุ่มคนที่ปัจจุบันมีอายุประมาณ 30-40 ปี อยู่ในวัยทำงาน แต่ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเท่าคนรุ่นก่อน บุคลิกภาพของคนรุ่นนี้ก็คือไม่ชอบการผูกมัด มักเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพบ่อย เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบๆ อยู่เฉยๆ มากกว่า ไม่ต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมักต้องใช้ชีวิตตามเส้นทางที่บรรพบุรุษวางไว้