สาระความรู้

เจเนอเรชั่นซี Generation Z

          คือกลุ่มคนที่ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2552 คนรุ่นนี้เกิดและโตมาในยุคของเทคโนโลยีและโซเซียลเน็ตเวิร์ค จึงเปิดรับข้อมูลหลากหลายด้านผ่านสื่อดิจิตอล มีทางเลือกมากมายจึงมีแนวทางในการคิดที่อิสระเป็นของตัวเองชัดเจน เริ่มต้นเรียนรู้เร็วขึ้นและใช้เวลสนานนานขึ้นกว่าคนรุ่นอื่นๆ คนรุ่นนี้ให้ความสนใจเรื่องรอบตัวหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องศิลปะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคม จึงทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน คนรุ่นนี้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน