หลักสูตรโรงเรียน

กิจกรรมเกมการศึกษา

โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ EF

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Decline text goes here, clicking closes the takeover