หลักสูตรโรงเรียน

กิจกรรมเกมการศึกษา

โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทางสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ EF