โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา
08.30 น
เข้าแถวเคารพธงชาติ
09.00 น.
เรียนนอกสถานที่
09.30 น
ทำกิจกรรมร่วมกัน
10.00 น.
ฟังธรรมะกับพระอาจารย์
11.00 น.
เรียนตามปกติ
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน
13.30 น.
นอนพักผ่อนตามหลักสูตร
14.00 น.
ดื่มนมดีมีประโยชน์


โรงเรียนอนุบาลมณียา ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีความมุ่งหวังที่จะ พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนได้มุ่งเน้นการอบรมดูแล พัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นต่อไป มีการส่งเสริมให้เด็กเจริญ งอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำ มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
รวมทั้งยังปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่ามุ่งวิชาการ โดยนำระบบการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
มีมุมและศูนย์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ซึ่งใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540
 • Day Camp 2014 เรื่อง....ร. เรือ (เปิด83)
 • เตรียมความพร้อม เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558#ยินดีต้อนรับเด็กๆ ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แล้วพบกันค่ะ ^)^ (เปิด676)
 • ยินดีต้อนรับ....Day Camp 2015 เรียนรู้แบบโครงการ เรื่อง " ดิน " วันที่ 28 ก.ย. - 26 ต.ค. 2558 (เปิด430)
 • ซื้ออะไรให้สมองลูกดี ...
  อย่ากินบ่อยนะ - ไข่เยี่ยวม้า ปาท่องโก๋ ...
  น้ำมันพืช กับ น้ำมันหมู...
  มะระขี้นก กับ เบาหวาน โรคตับ โรคเก๊าต์ ข...
  Timeline Photos (2 ภาพ)
  Mobile Uploads (0 ภาพ)
  Cover Photos (2 ภาพ)
  Profile Pictures (2 ภาพ)
  Day Camp 2010 (13 ภาพ)
  เรียนรู้อาชีพพนักงานดับเพลิง (6 ภาพ)
  เรียนรู้เรื่อง ชาวนา (10 ภาพ)
  การทดลองวิทยาศาสตร์ (10 ภาพ)
  อนุบาล 3 ห้องชวนชม ตอน 1
  อนุบาล 3 ห้องชวนชม ตอน 2
  อนุบาล 3 ห้องลีลาวดี ตอน 1
  อนุบาล 3 ห้องลีลาวดี ตอน 2
  Day Camp มีอะไรในกอบัว อนุบาล 3

  โรงเรียนอนุบาลมณียา

  100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th